Senteret sitt bannerbilde

Overtakelse av praksis

15. november 2019

Dr. Clas Hallvik har gått av med pensjon 1.11.2019. 
Hans praksis er overtatt av dr.Ole Henning.

Ny kontoradresse for dr.Ole Henning er:

Stadion Medisinske Senter, Sognsveien 75D, 3.etg. (Inngang fra gågaten), 0855 Oslo

T: 22232333