Senteret sitt bannerbilde

Sagene Ring Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Telefontid: Mandag-torsdag:  0830-1130  /1300-1500

                 Fredag: 0830-1130 /1230-1330

                 T: 23233680Aktuelt

Overtakelse av praksis

15. november 2019

Dr. Clas Hallvik har gått av med pensjon 1.11.2019. 
Hans praksis er overtatt av dr.Ole Henning.

Ny kontoradresse for dr.Ole Henning er:

Stadion Medisinske Senter, Sognsveien 75D, 3.etg. (Inngang fra gågaten), 0855 Oslo

T: 22232333