Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sagene Ring Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Telefontid: Mandag-torsdag:  0830-1130  /1300-1430

                 Fredag: 0830-1130 /1230-1330

                 T: 23233680Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE 2020/2021

23. september 2020

Årets influensavaksine forventes i uke 41.

I år kan vi ikke gjennomføre vaksinering med drop-in. Du vil enten bli vaksinert når du er på en ordinær legetime, eller du avtaler egen time for vaksinering. Du må være under observasjon etter vaksinering i 20 minutter. 

Før 1.desember er det KUN vaksinering for pasienter i risikogrupper. Egenandelen for vaksinen er kr.50,-.

Alle andre må vente til etter denne dato. Dette fordi tilgangen på vaksiner er begrenset.  

Apotekene følger de samme retningslinjene vedrørende vaksinering av risikogrupper, men her vil ikke det offentlige dekke utgiftene.    

GENERELL INFORMASJON

6. april 2020

Vi ønsker å presisere at vi vil opprettholde nødvendig helsehjelp for alle selv om arbeidet med koronapandemien preger arbeidsdagene.

Alle som ønsker kontakt med oss, bes ta kontakt på telefon eller SMS.

Det er spesielt viktig at personer med symptomer på luftveisinfeksjon, ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt på telefon eller SMS. Dette av hensyn til smitte for andre pasienter, og oss som jobber på legekontoret.

Vi har tilbud om konsultasjon ved fremmøte, telefon eller video.