Vi ønsker å presisere at vi vil opprettholde nødvendig helsehjelp for alle selv om arbeidet med koronaepidemien preger arbeidsdagene.

Alle som ønsker kontakt med oss, bes ta kontakt på telefon eller SMS.

Det er spesielt viktig at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt på telefon eller SMS. Det medfører smitte på venterommet, og de som jobber her har ikke egnet smittevernutstyr.

Vi har tilbud om konsultasjon ved fremmøte, telefon eller video.