Årets influensavaksine forventes i uke 41.

I år kan vi ikke gjennomføre vaksinering med drop-in. Du vil enten bli vaksinert når du er på en ordinær legetime, eller du avtaler egen time for vaksinering. Du må være under observasjon etter vaksinering i 20 minutter. 

Før 1.desember er det KUN vaksinering for pasienter i risikogrupper. Egenandelen for vaksinen er kr.50,-.

Alle andre må vente til etter denne dato. Dette fordi tilgangen på vaksiner er begrenset.  

Apotekene følger de samme retningslinjene vedrørende vaksinering av risikogrupper, men her vil ikke det offentlige dekke utgiftene.